Is lid zijn duur?

Helemaal niet! Het lidgeld is 55€/jaar. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de verzekering. Daarnaast wordt er per activiteit betaald. Dit hangt uiteraard af van de soort activiteit, je bent nooit verplicht van deel te nemen. De sociale activiteiten dienen als werking en worden altijd door de clubkas gedragen.