Commissies

Elke Rotaractclub heeft enkele commissies waar de werking van de club plaatsvind. Per commissie is er een verantwoordelijke die ervoor zorgt dat de zaken die onder zijn commissie vallen georganiseerd worden. Rotaract Gent Zuid heeft 10 commissies. Deze commissies ga je in elke club terugvinden. Sommige clubs kiezen ervoor om niet alle commissies te behouden.

 

Aan het hoofd van elke club staat een voorzitter. Deze is het uithangbord van de club. De voorzitter waakt over de algemene werking, communicatie, … Hij is ook het aanspreekpunt voor iedereen. Gent Zuid kiest ieder jaar een nieuwe voorzitter.

Als rechterhand heeft de voorzitter een vice-voorzitter. Tevens is het de inkomende voorzitter voor het volgende jaar en kan in deze functie de kneepjes van het vak leren. Bij RTC Gent Zuid is de vice voorzitter bijkomend verantwoordelijk voor het organiseren van het clubweekend.

RTC Gent zuid heeft een secretaris.  Deze maakt de verslagen op de clubavonden en verdeeld die onder de leden.

Alsook hebben wij een penningmeester. Deze zorgt voor de afrekening bij activiteiten, clubavonden, … Ieder jaar maakt de penningmeester een overzicht van de clubkas.

De belangrijkste functie binnen een rotaract club is de commissie sociaal. Het voornaamste aan een club is de sociale werking, alles wat hieronder valt is voor de commissie sociaal! De contacten met de goede doelen onderhouden, budget bepalen, events organiseren enz.

Als fundraising worden er evenementen of feesten georganiseerd om de clubkas te spijzen. Dit is voor de commissie feest.

De commissie cultuur. Per jaar worden er minimum 2 cultuur activiteiten georganiseerd, dit is de taak van de commissie cultuur. Dit zijn theater-, opera-, ballet voorstellingen of bezoeken aan musea, tentoonstellingen, …

De commissie sport. Per jaar worden ook 2 sportactiviteiten georganiseerd, dit is de taak van de commissie sport. Dit kan gaan van initiatie schermen tot korfbal tot bowlen. Cafésport is ook sport en is steevast de afsluiter van de activiteit.

Rotaract is een gebeuren van veel mensen, mensen leren kennen en dit in binnen – en buitenland. De commissie interclub en internationaal gaat de banden met andere clubs aanhalen. Dit door samen activiteiten te organiseren. Dit kunnen sociale doelen zijn die gemeenschappelijk ondersteund worden maar ook cultuur – of sport events. Clubs kunnen nationaal samenwerken binnen het district maar ook internationaal. De Belgische clubs hebben een reputatie hoog te houden op internationaal gebied. We zijn telkens met grote delegaties aanwezig op internationale events zoals EUCO en REM.

De dag van vandaag kan je niet meer zonder website en social media. Deze worden onderhouden door de webmaster.